Зміст сторінки:

Задумалися де і як зробити діагностику слуху? Проаналізувати рівень сприйняття розмовної мови ви зможете в нашому ЛОР-центрі. Детальніше про дослідження – нижче.

Ключова інформація:

 1. Мета дослідження – підтвердити достовірність результатів інших тестів шляхом діалогу, проведеного в природних умовах. Жива взаємодія зі співрозмовником дозволяє виявити, наскільки добре пацієнт чує і розуміє.
 2. Підходить для діагностики слуху як у дорослих, так і у вже дорослих дітей.
 3. Гучність сказаного залежить від ступеня приглухуватості. Так, при легкій формі глухоти дослідження проводять за допомогою шепоту, а також слів, сказаних голосом звичайної гучності. У складних випадках говорять підвищеним тоном, іноді переходять на крик.
 4. Методика дослідження полягає у визначенні відстані, на якому пацієнт буде добре чути і розуміти, що йому кажуть. Починають тестування з видалення на 5-6 м. При цьому пацієнт стоїть таким чином, щоб вухо, яке перевіряють було звернуто до лікаря, тоді як участь другого блокують одним із способів. До останніх відносяться: використання турунди з нанесеним на неї вазеліном, шумовий вплив вощеного паперу, мокрий палець, тріскачка Барани. У нормі – хороше розуміння шепотной і розмовної мови на відстані більше п’яти метрів.

Достовірність дослідження забезпечується особливою технікою шепітної мови, яка передбачає початкове виконання видиху і подальше використання залишкового повітря. Таким чином домагаються стабільного звуку, потужність якого становить 35-40 дБ. В результаті цього отримують більш точні дані, розбіжність в значеннях яких мінімальна.

При виявленні проблеми в чутності і розумінні шепоту дослідження продовжують, але вже використовують звичайну розмову приблизно однакової гучності. При цьому слова вимовляють за допомогою вищеописаної техніки: після видиху, за рахунок залишкового повітря. Як правило, при проведенні дослідження доктора вимовляють двозначні цифри, не дотримуючись будь-якого порядку. Цифровий ряд абсолютно непередбачений.

Medical Problems

Записатися на Прийом

 

Серед безлічі способів обстеження слуху виділяють чотири основні методики аудиометрии. Найпоширенішими є психоакустичні методи, які передбачають використання камертонів, аудіометрів, живої мови і реєстрації відчуттів людини. Однак, незважаючи на результативність подібних методик, їх застосування не завжди ефективно.

У випадках, коли пацієнтами виступають немовлята, маленькі діти, особи з низькими розумовими здібностями або люди з відхиленнями психічного характеру, суб’єктивні методи для оцінки слухової функції не можуть застосовуватися. Також це стосується ситуацій, коли дослідження проводиться для професійного відбору або визначення групи інвалідності по слуху.

Щоб дослідити стан слуху в описаних вище випадках, вдаються до більш прогресивних об’єктивних методик. Суть останніх полягає в реєстрації електричних сигналів, які виникають в слуховий системі і є відповідною реакцією на вплив зовнішніх акустичних стимулів.

Використання живої мови вимагає дотримання певних правил. До них відносяться, положення пацієнта щодо лікаря, інтенсивність мови, техніка вимови слів. Так, вухо яке перевіряється, в обов’язковому порядку повинно бути звернене до лікаря, а джерело звуку (рот дослідника) повинен розташовуватися на одному рівні з органом слуху. Крім того, необхідно стежити за тим, щоб сила шепоту / голосу була однакова. Тільки так можна отримати більш точні результати проведених досліджень. Методика використання резервного повітря, що залишився після простого видиху, дозволяє домогтися однакової інтенсивності звуку.

На початковому етапі обстеження починають говорити пошепки, при цьому пацієнт знаходиться на 6-метровому видаленні від доктора. Хороша чутність і розуміння слів в цьому випадку свідчить про достатній рівень слуху і здатність пацієнта сприймати звичайну розмовну мову з 60-100 метрів. Якщо ж має місце нерозуміння сказаного, то відстань поступово скорочують і повторюють це до тих пір, поки хворий не буде правильно повторювати сказані лікарем слова.

Невід’ємна умова отримання достовірних даних – блокування слухової функції другого вуха. Тому в залежності від вихідного стану слухової системи, а саме ступеня приглухуватості одного і другого вуха відносно один одного, вдаються до одного зі способів. Так, при однаковій мірі втрати слуху використовують мокрий палець, яким і закривають слуховий канал. Подібний спосіб прийнятний і в разі, коли досліджується вухо, яке краще чує.

По відношенню до органу слуху з більшим ступенем приглухуватості обстеження має певні складності, особливо коли друге вухо практично здорове. Тому в момент тестування його намагаються повністю виключити з слухового акту. Отримані дані вважаються достовірними, якщо виявлено розуміння шепоту з відстані одного метра.

Крім використання вологого пальця основними методами виключення роботи НЕ досліджуваного вуха є:

 • закупорювання зовнішнього слухового проходу шляхом притиснення козелка вушної раковини; відомий як спосіб Вегенера;
 • потирання долонею по вушній раковині вуха, протилежного досліджуваного – спосіб Кайзера;
 • створення шуму шляхом накладення на вухо вощеного паперу, по якому безперервно проводять пальцем – спосіб Е.М.Харшака;
 • застосування маскірователя слуху – тріскачки Барані.

Як правило, на практиці перші два способи використовують при обстеженні пошепки вуха, яке гірше чує, тоді як останні два методи призначені для звичайної розмовної мови. При цьому, аналізуючи результати тестів, роблять поправку на сторонній вплив шуму, що заглушає звуки.

Дослідження живою мовою дозволяє або підтвердити відсутність проблем зі слуховою функцією, або виявити її зниження і визначити поріг мовної чутності. Під порогом чутності розуміється максимальна відстань, на якому пацієнт може добре сприймати і розуміти мову.

Мовна аудіометрія

Щоб отримати повне уявлення про дійсний стан слуху, діагностику слухової системи проводять як тональну, так і мовну заудіометрію. Перша за допомогою тональних сигналів визначає сприйняття чистого звуку, друга ж спрямована на весь звуковий аналізатор.

Крім свого прямого призначення, мовна аудіометрія, а саме її результати, мають велике значення при обстеженні нервової системи людини, правильній постановці діагнозу у пацієнта, способу і ефективності лікування, для експертної оцінки, визначення професійної придатності. За допомогою такої методики виявляють ступінь розбірливості мови в різних звукових умовах.

Дослідження методом мовної аудіометрії передбачає використання однойменного приладу – аудіометр, який підключається до магнітофона, і служить для посилення мови, попередньо записаної на магнітну стрічку. Передача групи слів до органу слуху забезпечується двома видами телефонів, в тому числі кістковим і повітряним. Висновки роблять по числу слів, які були розпізнані пацієнтом, а результат виражають в їх процентному вмісті щодо всієї групи. Остання, як правило, складається з двадцяти слів, отже, кожне оцінюється в 5%. На підставі мовної аудіометрії визначають наступні параметри:

 • рівень сприйняття недиференційованої мови; норма, коли поріг розбірливості знаходиться в межах 7-10 дБ;
 • порогове значення, якому відповідає 50-процентне розуміння мови; в нормі, коли воно досягається при 20-30 дБ;
 • поріг, при якому пацієнт повністю розпізнає сказане; тут нормований показник розбірливості становить 30-50 дБ;
 • розуміння мови за умови подачі аудіометром максимально інтенсивного сигналу, потужністю 100-110 дБ.

Результати тестів мовної аудіометрії зображують у вигляді графіків, які називаються кривими розбірливості мови. Наочне зображення дозволяє визначити наявність і види патології слухового апарату. Так, при дисфункції звукопровідної системи крива буде виглядати аналогічно графіку, що відображає норму, але різниця між ними буде дорівнювати величині втрати тонального слуху. Те ж спостерігається при ураженні ретрокохлеарних відділів слухового аналізатора.

У разі проблеми звуковосприймаючого апарату про це свідчить порушення функції гучності, неможливості досягнення повного розуміння мови. При цьому, досягнувши свого граничного значення, розбірливість мови в міру посилення сигналу не підвищується, а навпаки починає знижуватися. Наочно це передається кривою у вигляді гачка.

Що стосується випадків з порушенням функцій центральної нервової системи і коркової приглухуватістю, властивим переважно людям похилого віку, то тут має місце зниження інтенсивності росту розбірливості мови при посиленні сигналу, а також неможливість досягнення повного розуміння сказаного. Графік набуває характерний патологічний вид.

Ціни на послуги:

 Аудіометрія тональна порогова (обстеження+заключення)

400

 Аудіометрія мовленнєва

250

 Аудіологічне обстеження (консультація+імпедансометрія)

700

 Діагностика методом отоакустичної емісіі

650

 Експрес-діагностика слуху (без видачі результатів на руки пацієнту)

150

 КСВП+ASSR (коротколатентні слухові визвані потенціали+комплексна комп’ютерна об’єктивна аудиометрія)

1 000

 Реєстрація КСВП+ОАЕ+імпедансметрія

2 000

Детальну інформацію можна отримати в колл-центрі нашого лор-центру для дорослих і дітей за номером телефону:

+38097 720 87 11

Medical Problems

Записатися на Прийом