Зміст сторінки:

Дослідження дошкільників, зазвичай, супроводжується рядом труднощів, пов’язаних зі специфікою поведінки. Однак саме в ранньому дитинстві можна провести ряд процедур для збереження залишкового слуху. До таких належить консервативне лікування або ж професійне протезування. Варто відзначити, що хірургічне втручання в юному віці призначається вкрай рідко і має суворі показання. Саме тому для отоларингологів так важливі дослідження. З їх допомогою лікарі отримують досить чітку інформацію про стан органів.

Чому не можна відкладати діагностику?

Сучасна медицина володіє чималою кількістю сучасних діагностик, але попри це, дослідження мовою не втрачає своїх передових позицій. Саме з виявлення рівня сприйняття шепоту й розмови починається діагностика сприйняття у віці від півтора до двох років. З її допомогою вдається:

 • виявити односторонню глухоту;
 • виключити аудіологічні проблеми у малюка з логопедичними вадами;
 • перевірити на туговухість дитину, що не говорить;
 • виявити приглухуватість при порушеннях лімфоглоточного кільця;
 • діагностувати невелику приглухуватість, що має сенсоневральний характер.

Для налагодження контакту з пацієнтом та отримання максимально правдивих даних необхідно перетворити процедуру в цікаву гру. Для цього рекомендується використовувати демонстрацію зображень, кубики та інші предмети або іграшки, назви яких дитина здатна вимовити. У віці від двох до трьох років малюк знає обмежену кількість слів і тому для проведення тесту актуально використовувати таблицю за Нейманом, що містить в собі фонеми з низькою і високою частотою.

Після досягнення чотирьох-п’яти річного віку вже можна використовувати більш складні слова, а також складені з них фрази. Також потрібно пам’ятати, що на вірогідність результату впливає тембр та інтенсивність голосу диктора, навколишнє оточення, а також настрій малюка. Для отримання більш детальних і точних даних рекомендується використовувати одну з методик мовної аудіометрії.

Слухові пороги – важливий критерій

Численні тестування, що проводяться провідними фахівцями, дозволили встановити пороги мови за віком пацієнта, а також пороги, що відповідають двадцяти, п’ятдесяти, вісімдесяти п’яти та ста відсоткам розбірливості. Найбільш пильна увага приділяється виявленню 50% розбірливості, а також особливостям збільшення цього показника. Ці факти мають важливе значення при диференційно-топічному дослідженні проблем аудіосприйняття.

Важливо пам’ятати, що слухові пороги у трьох-п’яти річної дитини на 14-16 децибелів вищі, ніж аналогічні показники дорослої людини й на 28-30 децибелів вищі, ніж тональні. Також встановлено, що фонеми, що передаються через мікрофон на відстані двадцяти сантиметрів з інтенсивністю в 60 децибелів, сприймаються дітьми набагато краще, ніж мова, записана на цифровий носій.

Для проведення якісно-порівняльної аудіометричної діагностики на обидва вуха слід використовувати телефон електродинамічного типу з повітряною провідністю. Завдяки цьому вдається встановити моноуральну чутливість, а також усунути серйозні акустичні перешкоди, що з’являються поза звукоізольованою кімнатою. Але завжди потрібно пам’ятати, що аудіометрія у маленьких пацієнтів не завжди має бажаний і правдивий результат навіть після підключення ігрових методик.

Medical Problems

Записатися на Прийом

 

Особливості тестування мовою

Мовна аудіометрія – це цінна методика, що дозволяє з’ясувати рівень сприйняття в умовах, наближених до природних. Це особливо важливо під час підбирання й налаштування слухового апарату, що встановлюється для поліпшення розбірливості мови. Діагностика за допомогою шепітної й розмовної мови має ряд переваг, але має й недоліки, що впливають на правдивість отриманої інформації. На результат впливає:

 • тембр і сила голосу диктора;
 • акустичні особливості кімнати;
 • місце розташування пацієнта щодо джерела звуку;
 • особливості оцінювання щодо відстані в метрах.

Як показали роботи провідних вчених, вищевказані параметри впливають на відчуття рівня гучності.

Але всі ці недоліки не характерні для аудіометрії, що базується на застосуванні електроакустичних приладів. Основним завданням методики є оцінювання рівня глухоти для його подальшого поліпшення за допомогою протезів. Тому одним з найважливіших показників є мовні пороги, що становлять собою мінімальну інтенсивність звуків, яку може розібрати пацієнт. Як правило, цей показник повинен бути на рівні 7-9 слів із запропонованих десяти.

Особливості проведення тесту в 2018 році

Діагностика обов’язково проводиться в звукоізольованій кімнаті з використанням спеціальних електроакустичних приладів. В ході тесту пацієнт повинен повторювати запропоновані фрази в мікрофон. Для правдивості діагностики мовний канал приладів потрібно налаштувати так, щоб нульова позначка ослаблювача сигналів збігалася з інтенсивністю мови, що передається в підсилювач. Регулювання ослаблювача дозволяє посилювати звуки відповідно до наявної сітки, зазначеної в децибелах. Завдяки цьому насиченість сигналів на виході приладу ідентична звукам на вході, плюс додаток гучності, що генерується самим аудіометром. Згідно з нормативами, показники сигналу, повинні бути постійними, а за допомогою ослаблювача змінюється посилення вже на аудіометрі. Всі показники як за мовним каналом, так і за тональним вимірюють в децибелах.

Аудіометрія для дітей проводиться двома основними способами:

 • заздалегідь записаний текст відтворюється за допомогою будь-якого пристрою;
 • текст читає диктор через мікрофон приладу.

Заведено вважати, що для дослідження більш ефективною є друга методика, адже вона дозволяє відтворювати тексти з однаковою інтенсивністю. Однак, практика ряду лікарень показала, що це судження не зовсім вірне, і методика при тестуванні дітей має ряд істотних мінусів. До числа основних мінусів класичної аудіометрії належить:

 • спотворення, які з’являються під час її запису на магнітні та цифрові носії;
 • дефекти, які утворюються при стиранні плівки, її пошкодженні;
 • специфічне звучання голосу диктора, яке не всі здатні адекватно сприймати. Тому радять записувати голос родичів або лікаря, оскільки малюк краще його сприймає.

Також слід зазначити, що використання стандартних таблиць не завжди може мати позитивний ефект щодо маленьких дітей, оскільки вони просто можуть не знати відтворюваних слів. Через це можуть виникати досить серйозні діагностичні схиблення. Саме тому ця методика в більшості випадків неефективна для діагностування.

Кращих результатів можна досягти, використовуючи персонально підібрані фонеми, які диктор буде вимовляти в мікрофон приладу. Список вибирається відповідно до знань маленького пацієнта, а також з урахуванням таблиць Неймана. Слід використовувати слова з різними акустичними характеристиками. Також потрібно стежити за тим, щоб гучність голосу диктора та його відстань до мікрофона були незмінними, тому, що це забезпечить правдивість отриманих показників. Тест проводиться окремо з кожним вухом. Згідно з нормативами потрібно використовувати телефон повітряної провідності, а диктор повинен відтворювати фрази на розмовній гучності, що дорівнює 60 децибелів за шумоміром. Відстань до мікрофона – 20 сантиметрів. Такий підхід дозволяє заглушати шумом вухо яке не тестують, використовуючи методику, аналогічну тональній пороговій аудіометрії, але з різницею порогів в тридцять децибелів.

Як проходить контроль мови?

Для того, щоб з’ясувати рівень сприйняття мови дитиною, розроблено кілька простих, але ефективних способів.

 1. Він повторює сказані диктором слова, склади, фрази або фонеми. Важливо, щоб вони були заздалегідь складені таким чином, щоб бути знайомими малюку.
 2. Маленький пацієнт відповідає на поставлені йому запитання.
 3. Малюк виконує доручені йому завдання.

Для отримання максимально правдивої інформації потрібно впевнитися в тому, що пацієнт повністю розуміє словесний матеріал, що йому пропонують. Однак, часто трапляються ситуації, коли малюк не хоче повторювати за дослідником, і в цьому випадку тестування потрібно перевести в цікаве для дитини ігрове русло. Наприклад, перед малюком розкладаються малюнки або інші ігрові предмети, відповідні словам для тесту. Після озвучування диктором певного малюнка, дитина повинна його показати у вікно кімнати. Використання ігрового підходу дозволяє виявити мовні пороги навіть у дволітніх дітей.

Також потрібно відзначити, що під час тестування малюки досить швидко втомлюються. Саме тому виявлення параметрів мовного порогу потрібно виконувати в максимально стислі терміни. Для прискорення тесту варто ґрунтуватися на середньостатистичних показниках між тональними порогами, оскільки саме вони відіграють найбільш вагому роль в частотному сприйнятті. Базою для такого твердження є взаємозв’язок між ступенем чутності чистих тонів і мови. На цій основі були розроблені способи непрямого обчислення чутності за аудіограмою тонального типу.

Виявлені взаємозв’язки можуть бути неефективними в разі приглухуватості коркового походження, для якого властиві невідповідності між мовним і тональним сприйняттям звуків. Виявлення коркових патологій має велике практичне значення при подальшому встановленні апаратів для слухокоррекціі. У малюків такі патології найчастіше виявляються при алалії сенсорного типу. Спостереження фахівців нашої клініки також підтверджують взаємозв’язок пропорцій між чутністю і тональним дослідженням.

Ціни на послуги:

 Аудіометрія тональна порогова (обстеження+заключення)

400

 Аудіометрія мовленнєва

250

 Аудіологічне обстеження (консультація+імпедансометрія)

700

 Діагностика методом отоакустичної емісіі

650

 Експрес-діагностика слуху (без видачі результатів на руки пацієнту)

150

 КСВП+ASSR (коротколатентні слухові визвані потенціали+комплексна комп’ютерна об’єктивна аудиометрія)

1 000

 Реєстрація КСВП+ОАЕ+імпедансметрія

2 000

Детальну інформацію можна отримати в колл-центрі нашого ЛОР-центру для дорослих і дітей за номером телефону:

+38097 720 87 11

Medical Problems

Записатися на Прийом