Ви спостерігаєте у себе або своєї дитини погіршення чутності? Хочете розібратися в причинах та способах розв’язання проблеми? Наші фахівці чекають вас!
Зміст сторінки:

Ключова інформація:

 • У дітей проблеми зі слухом часто виникають внаслідок того, що батьки своєчасно не звернулися до лікаря, або ж з причини неправильного обстеження або лікування.
 • Сучасна медицина невпинно розвивається і за допомогою новітніх методик і технологій можна проводити ретельну діагностику як у дорослих, так і дітей, завдяки чому можна запобігти серйозним захворюванням.
 • Комплексна перевірка має багато переваг, серед яких варто відзначити виявлення хвороби на ранній стадії, а також безпечний і безболісний процес обстеження.
 • Огляд і консультація спеціаліста, а також відеоотоскопія входять до комплексного діагностування.

Планомірний огляд залежить від віку дитини, і передбачає використання певних методик.

Для новонароджених малюків і дітей у ранньому віці застосовуються певні методи тестування:

 • акустична імпедансометрія. Включає тимпанометрію та процедуру перевірки звукового рефлексу;
 • фіксація на частоті викривлення ЗВОАЭ і ПИОАЭ;
 • об’єктивні виміри, проведені на основі фіксування коротколатентних слухових потенціалів;
 • перевіряння фіксуванням стаціонарних відповідей ГМ на модульований тон.
Medical Problems

Записатися на Прийом

 

Всі методи тестування можна поділити на дві основні категорії: об’єктивні та суб’єктивні. До другого виду можна причислити діагностування, в результаті якого визначається гострота слуху. Основними моментами тестування є відповідні реакції пацієнта на різні штучні фактори.

Як відбувається перевірка-огляд:

 • ЛОР-лікар повторює слова звичайним тоном, а потім пошепки;
 • призначається аудіометрія;
 • проводиться камертональне тестування.

Перевірка чутності розмовною промовою та пошепки – це найперший етап обстеження. Визначається відстань, на якій обстежуваний сприймає крик, звичайну мову та шепіт. Якщо у пацієнта немає проблем з вухами, то шепітну мову він повинен почути на відстані 6 метрів, а розмовну мову має розпізнавати на відстані в 20 метрів.

При порушеннях в роботі цих органів першим ділом втрачається чіткість звуків на низьких частотах. Сприйняття акустичних сигналів на верхніх частотах порушується при нейросенсорній приглухуватості.

Другим етапом огляду буде камертональне обстеження. Цей метод допомагає виявити ступінь сприйняття звуків на різних частотах для кожного вуха, а також зазначити, чи є ушкодження звукосприймального та звукопровідного апарату. Камертони дозволяють виявляти звукове сприйняття як кістковим, так і повітряним шляхом. Оцінка результатів виражається в інтервалі часу, за який пацієнт сприймає звуки з кістки або повітря. Дані, отримані після мовленнєвого та камертонального діагностування, заносяться у спеціальний документ. Наприкінці документу складається рішення, за яким і визначається тип приглухуватості.

Аудіометричні дослідження

За допомогою приладу під назвою «аудіометр» проводиться тестування, що дозволяє визначити поріг чутності та рівень погіршення основних функцій органів слуху. Аудіометрія буває декількох видів, а саме тональна, мовленнєва й шумова. Розглянемо кожну методику більш докладно.Аудіометричні дослідження

Тональна методика в свою чергу поділяється на два підтипи: порогова та надпорогова.

Вивчення роботи органів при тональній пороговій аудіометрії виконують для кожного вуха окремо, спочатку для повітряної, а потім для кісткової провідності. З цією метою використовуються спеціальні прилади, принцип дії яких схожий з роботою телефону. Сигнали транспортуються спочатку через зовнішній прохід, а після цього через кістку.

Тестування повітряним методом виконується у частотному діапазоні від 125 до 8000 Гц. У разі кісткових порогів частотний діапазон варіюється від 250 до 6000 Гц. Результати тестування графічно зображуються на спеціальному бланку. Аудіограма наочно продемонструє, як пацієнт чує звуки на різних частотах. Якщо обидва вуха пацієнта чують в однаковій мірі, то таке діагностування не є чимось складним.

Інакше кажучи, тональна порогова аудіодіагностика здатна виявити локалізацію хвороби лише в сукупності, без будь-якого точного деталювання. Ранні відхилення можна вивчити розширенням частотного інтервалу до 20 000 Гц.

Надпорогова тональна аудіометрія належить до розряду методик суб’єктивного типу. Застосовується для виявлення такого феномену як ФПНГ (прискорення наростання звуку). Коли якість чутності знижується, може спостерігатися такий феномен як висока сприйнятливість до гучних акустичних сигналів. Виявляється патологія у разі ураження периферійної частини звукосприймального органу.

Мовленнєва діагностика

Мовна аудіометрія також належить до розряду суб’єктивних методик. Відрізняється від вищеописаного способу тим, що в цій ситуації застосовуються мовленнєві стимули. Тест допомагає визначити соцпридатність слуху хворого. Реєстрація порогу слухосприйняття можлива, якщо насиченість тону до 1000 Гц. Приглухуватість може проявлятися в різних формах, і графіки зрозумілості мови відрізняються один від одного.

Шумова методика

Проводиться діагностування з метою виявлення характеру особистого шуму. Відправляється експериментальний тон, який можна порівняти з цим шумом. Результати порогів перекривання шуму будуть представлені у вигляді графічної картинки, де зображені хвилясті лінії, що мають назву «шумограма перекриття».

Про стан функцій звукосприйняття можуть розповісти не тільки суб’єктивні методики. Дійсні способи оцінювання слуху можуть використовуватися в ряді випадків і найчастіше застосовуються для обстеження пацієнтів, у яких діагностовано ураження центральної частини слухового аналізатора. При вивченні слуху у дітей використовуються такі види тестування як електрокохлеографія або фіксування амоакустичної емісії, але їх можна проводити тільки в спеціалізованих установах із застосуванням сучасного обладнання.

В процесі вивчення роботи слухових органів спершу проводиться огляд ЛОР-лікарем. Спеціаліст використовує отоскопи та відеоотоскопи, які дозволяють побачити найменші зміни в стані органів.

Консультація лікаря-аудіолога

Цей фахівець надасть інформацію, пов’язану з розладом аудіосприйняття, а також носінням слухових приладів.

За допомогою мови

Тестування потрібно для того, щоб визначити, як пацієнт розрізняє та сприймає мову інших людей.

Тональна аудіометрія – порогова та надпорогова

Допомагає визначити чутливість до звуків з різним частотним діапазоном. Тестування проводиться в звукоізольованій камері, де звуки подаються на частотному діапазоні від 125 до 8000 Гц. В наших клініках для діагностування застосовується сучасний прилад AC-40 – програмований аудіометр данського бренду Interacoustics. Так можна точніше оцінити стан акустичного аналізатора. Методика відіграє важливу роль при налаштуванні слухових апаратів.

Мовна аудіометрія

Для виявлення соціального, а також клінічного стану органів пацієнта насамперед застосовується мовна аудіометрія. Якщо до аудіограми не включені підсумки тестування зрозумілості мови, її не можна використовувати для вибирання слухового апарату. Перевіркові слова записуються на цифровий пристрій заздалегідь, після чого можна виявити їх розбірливість у хворого.

Імпедансна об’єктивна аудіометрія

Під час простого обстеження ЛОР-лікар оцінює лише стан барабанної перетинки та зовнішнього каналу вуха. Це об’єктивний метод тестування, за допомогою якого можна заглянути далі та вивчити ситуацію у середній порожнині вуха та усіх її компонентах. Метод діагностування поширений у лікуванні таких хвороб як отосклероз, вушні отити, захворювання носоглотки та інших. Застосовується під час обстеження пацієнтів з невриномою слухового нерва. У нашому Центрі імпедансометрія застосовується для оцінювання слуху навіть у новонароджених дітей.

Об’єктивна аудіометрія за амоакустичною емісією

Методика передбачає реєстрування найслабкіших акустичних коливань, що виробляються здоровими клітинами середнього вуха. У дітей і дорослих застосовується для оцінювання акустичних функцій, а у тільки що народжених – для скринінгу.

Об’єктивна аудіометрія КСВП

Дослідження слухових викликаних потенціалів допомагає визначити стан акустичного аналізатора на всій довжині, від равлика і до кори ГМ. Пацієнту пред’являють акустичні імпульси і водночас має місце реєстрація електричної енцефалограми. Відповіді різних структур слухового шляху можна виділити за допомогою спеціального цифрового оброблення.

Перевірка слуху у сні

Діагностування дітей може потребувати, щоб пацієнт перебував у стані спокою. У деяких випадках тестування проводяться уві сні.

Малюка спочатку необхідно підготувати до реєстрації амоакустичної емісії. Він може і не перебувати у сні, якщо під час неспання не буде непокоїтися. Якщо обстеження роботи органів слуху потребує фіксування відповідей мозку на змінення тону, то потрібна фаза глибокого сну. Якщо ви записалися на обстеження, то за день до цього дитина повинна заснути на кілька годин пізніше, ніж зазвичай. Вранці її також необхідно розбудити раніше, і стежити за тим, щоб вона не спала дорогою. Для заспокоєння можна дати дитині перед відвідуванням спеціаліста чай з медом або м’ятою. Не зайвим буде узяти в клініку улюблену іграшку малюка або іншу річ, до якої він звик, що могла б створити для нього відчуття комфорту.

Фіксування ASSR в нашому медичному Центрі проводиться в ізольованій кімнаті, де малюка можна погодувати, напоїти чаєм і підготувати до обстеження. З медиком найкраще домовлятися заздалегідь, встановлюючи, коли саме буде проведено приймання. Краще проводити діагностику в обідній час, тоді не мають бути проблеми з підготовкою малюка до сну. Дослідження найкраще проводити під час фази глибокого сну, який триває протягом 60-90 хвилин. У нашій клініці використовується тільки високотехнологічне і якісне обладнання від провідних європейських виробників.

Ціни на послуги:

 Аудіометрія тональна порогова (обстеження+заключення) 400
 Аудіометрія мовленнєва 250
 Аудіологічне обстеження (консультація+об’єктивна аудіометрія) 700
 Діагностика методом отоакустичної емісії 650
 Експрес-діагностика слуху (без видачі результатів на руки пацієнту) 150
 КСВП+ASSR (коротколатентні слухові визвані потенціали+комплексна комп’ютерна об’єктивна аудиометрія) 1000
 Реєстрація КСВП+ОАЕ+імпедансметрія 2000

Докладну інформацію можна отримати в колл-центрі нашого ЛОР-центру для дорослих і дітей за номером телефону:

+38097 720 87 11

Medical Problems

Записатися на Прийом