Зміст сторінки:

Мовна аудіометрія – це один з найпопулярніших методів діагностики слуху, для якого використовуються синтетичні заходи. На відміну від аналітичного тестування, вона дозволяє встановити соціальну адекватність слухових можливостей пацієнта. Також методика ефективна для виявлення дефектів центрального характеру.

Основною перевагою є можливість використовувати ідентичні зразки тексту, вимови та гучності під час тестування. За її допомогою виявляється рівень зрозумілості бесіди залежно від гучності, визначається ступінь туговухості у децибелах. Тестування проводиться у звукоізольованій кімнаті й тому результати є максимально точними. Таким чином, можна виділити такі переваги мовної аудіометрії:

 • забезпечує ідентичність потоку мови та його інтенсивність;
 • надана можливість змінювати та регулювати насиченість відтворюваних слів;
 • визначається ступінь туговухості в децибелах, які при необхідності можна порівняти;
 • забезпечується кількісне визначення слуху за рівнем зрозумілості розмови. При цьому локалізується місце пошкодження елементів аналізатора сигналів.
Medical Problems

Записатися на Прийом

 

Як проходить дослідження?

Аудіометрія проводиться за допомогою заздалегідь записаної мови, що знаходиться на цифровому носії та передається за допомогою телефону в кожне вухо пацієнта. Важливо зауважити, що мова відтворюється з однаковим рівнем гучності та без найменших шумів або інших спотворень. Також передбачена можливість тестування у звичайному звуковому полі, для цього застосовується репродуктор.

Прилад для аудіометрії містить в собі:

 • магнітофон;
 • атенюатор, з’єднаний з мікрофоном і призначений для налаштування гучності в децибелах;
 • звуковідтворювач, в ролі якого може бути як телефон, так і гучномовець.

При необхідності розмова може відтворюватися і за допомогою диктора, і в цьому випадку її інтенсивність буде змінюватися регулятором гучності. Сьогодні для проведення аудіометрії застосовуються три основні різновиди артикуляційних таблиць:

 1. Складова, яка містить звукосполучення без змісту. Однак практика показала, що така методика не дає бажаних результатів, тому що безглузді звукосполучення ускладнюють процес дослідження.
 2. Фразова – також не отримала значного поширення через величезну кількість можливих словосполучень й неможливість зобразити їх з урахуванням фонетичних особливостей української мови.
 3. Словесна – запис складається зі спеціально розроблених таблиць з одно- або двоскладовими словами. Як правило, одна таблиця містить в собі від 30 до 50 слів з ідентичним фонетичним складом, певним звучанням, простим і зрозумілим змістом. Використовуються практично всі фонеми, характерні для розмовної мови. При складанні таблиць враховується фонетична ідентичність, ритм, динаміка та структура. Протягом запису увесь текст вимовляється з однаковою гучністю. Інтенсивність, з якою мова передається пацієнту, змінюється за допомогою спеціального електронного послаблювача.

Мовна аудіометрія

Ступінь зрозумілості мовного слуху – це повторення пацієнтом 50% відтворених слів, насиченість яких знаходиться в межах 35 децибелів. У людей, що не мають порушень, цей критерій на 35 децибелів вище тональної межі. При цьому визнається, що відтворення 90-100% тексту відповідає найвищому показнику мовної розбірливості. Підсумки тестування у вигляді кривих фіксуються в спеціальних формах. Ось Х відповідає за насиченість, а Y – зрозумілість, що відображується у процентному співвідношенні. Здобуті криві завжди відрізняються залежно від рівня та типу туговухості.

Чому не варто довіряти іншим методикам?

У практиці також використовуються різні допоміжні методи дослідження слуху. Вони використовуються набагато рідше, тому що їх ефективність не така висока. Виключенням є метод, розроблений Б.М. Сагалович, заснований на дослідженні кісткової провідності ультразвукових хвиль. За його допомогою здійснюється диференційне обстеження, що дозволяє виявляти дефекти як звукоприймального, так і змішаного типу. Методика незамінна при діагностуванні пацієнтів зі значною туговухістю, що викликана кохлеарним невритом або кохлеарним отосклерозом. Це дозволяє знаходити всі наявні особливості стану перед операціями для покращення слуху.

Так само може застосовуватися класична мовна діагностика, але вона має масу негативних аспектів. Перш за все її неможливо зробити стандартною за силою та інтенсивністю для всіх пацієнтів. Це пов’язане з тим, що розмовна мова є сукупністю безлічі змішаних звуків різної частоти. Вирішити цю проблему можна за допомогою шепоту, але він у значній мірі фонетично відрізняється від звичайної розмови. Це ускладнює діагностику і знижує її достовірність.

Ще одна методика – це вимірювання сили слуху на відстані, але й вона не отримала значного поширення через величезну кількість помилок. Річ у тім, що відбиті від стін кімнати звуки не відповідають квадрату відстані. Цей спосіб також не передбачає можливості виявлення ступеня розбірливості, але саме цей параметр особливо важливий.

Таким чином, можна зробити висновок, що мовна аудіометрія є найдостовірнішим й ефективним методом слухової діагностики.

Що є метою дослідження та які результати отримуємо по закінченні?

Мовна аудіометрія розроблена для виявлення кривої розбірливості. Для її складання потрібно встановити хоча б три точки:

 1. Перша обчислюється, коли сила слів, що відтворює прилад, збільшується до показника, коли пацієнт починає розрізняти появу сигналів. Як правило, ця точка ідентична рівню слуху на чистій тональності, тобто знаходиться в межах 300-3000 Гц. Так само допускається перевищення цього показника на 3-8 дБ.
 2. Друга встановлюється після збільшення інтенсивності мови до того рівня, коли клієнт правильно повторює приблизно 50% відтворюваного тексту. Ця точка приблизно на 25-30 дБ вище попередньої. Можна зробити висновок, що для того, щоб розрізнити половину слів, сила їх передачі повинна бути на 30 дБ більшою, ніж поріг чутності звукових частот.
 3. Третя фіксується при досягненні максимальної розбірливості тексту, що передається. Відповідно до стандартів сила їх відтворення на 40-45 дБ більше тонального порогу.

Нагадаємо, що висока розбірливість – це повторення пацієнтом 90% тексту, що говорить про повне сприйняття розмовної мови.

Таким чином, аудіометрія дозволяє зафіксувати такі аспекти:

 • Межа мовного слуху, тобто ту силу передачі, коли клієнт розбирає 50%, що промовили (для обчислення використовуються координати за віссю Х).
 • Гранична розбірливість, що позначається за віссю Y.
 • Втрата розрізнень, спостерігається при деяких видах туговухості, для яких збільшення інтенсивності все одно не дає 100% втямливості.
 • Розбірливість за максимальною насиченістю. Але у цьому випадку треба пам’ятати, що за наявності неврита слухового нерва цей показник лише зменшується.

Важливо розуміти, що для різних видів туговухості характерні відмінності в кривих і саме завдяки цьому мовна аудіометрія є одним з найкращих методів діагностування.

Ціни на послуги:

 Аудіометрія тональна порогова (обстеження+заключення) 400
 Аудіометрія мовленнєва 250
 Аудіологічне обстеження (консультація+об’єктивна аудіометрія) 700
 Діагностика методом отоакустичної емісії 650
 Експрес-діагностика слуху (без видачі результатів на руки пацієнту) 150
 КСВП+ASSR (коротколатентні слухові визвані потенціали+комплексна комп’ютерна об’єктивна аудиометрія) 1000
 Реєстрація КСВП+ОАЕ+імпедансметрія 2000

Детальну інформацію можна отримати у колл-центрі нашого ЛОР-центру для дорослих та дітей за номерами телефону:

+38097 720 87 11

Medical Problems

Записатися на Прийом