Возрастная тугоухость

Герхард Гессе, фахівець в області слуху, зважився на проведення досліджень, що складаються з трьох етапів. Мета заходу полягала в набутті нових даних, що стосуються вікової приглухуватості.

Велика група добровольців — близько півтисячі людей в зрілому віці — піддалися перевірці чинних нормативних значень слуху. Виявлені параметри та аудіометричні значення збігалися з даними, наявними у відповідній літературі. Але відповідності спостерігалися лише в характеристиках, пов’язаних з високими частотами, а в межах середніх і низьких частот відбулося зниження тонального звукосприйняття. І це при тому, що випробовувані юного і молодого віку, що входять у контрольну групу, подібного погіршення не показали.

На підставі даних обстеження фахівці прийшли до відповідних висновків. Виявилося, що погіршення слуху у людей похилого віку, що визначається з допомогою аудіометрії, за останній час залишилося незмінним. Цей висновок може бути хибним лише у випадках, коли мова йде про низькі частоти.

Увагу вчених привернула та обставина, що у третини добровольців, що входять до контрольної групи та не мають згідно з тональною пороговою аудіограмою порушень слуху, були виявлені дисфункції внутрішнього вуха на початковому етапі. Ці дані красномовно свідчили про те, наскільки негативний вплив чинить на слухову систему молодих людей погана екологія і підвищений рівень техногенності. Крім того, вчені зрозуміли, що результати ПІОАЄ можуть бути недостатньо точними.

Підсумовуючи, фахівці утвердилися в думці, що вікову приглухуватість не можна віднести до фізіологічних явищ, іншими словами, це захворювання не входить до розряду неминучих. Повноцінний слух зафіксували у 16% людей, чий вік перевищує 60-річний рубіж. Серед 70-літніх виявили 12%, чий слух на той момент повністю функціонував.

Після цього дослідження перенеслися в область периферичних і центральних компонентів. Фахівці прагнули з’ясувати, яка їх роль у виникненні вікової приглухуватості. Оцінювали ретро кохлеарні компоненти за допомогою тесту BMLD.

При змішаній формі глухоти поряд з центральними компонентами простежуються також периферичні. У половини обстежуваних зрілого віку ця форма була наявна. Тим не менш, в однієї п’ятої добровольців до 70 років внутрішнє вухо функціонувало на диво добре. Більше того, така ж картина спостерігалася у 80-річних. У цій частині випробовуваних відсоток був все-таки вдвічі нижчим. У людей старших ніж 80 років відсоток виявився зовсім невеликий, оскільки у переважної маси людей, які досягли такого віку, часто пошкоджені волоскові клітини, що знаходяться у внутрішньому вусі.

Для проведення другої стадії експерименту запросили осіб пенсійного віку, які не мають проблем зі здоров’ям. Дані, зафіксовані після їх обстеження, і результати, надані клінікою, де проходили лікування літні пацієнти з різними хворобами, піддалися ретельній обробці. Порівняльний аналіз не виявив статистично достовірного розходження. Значення аудіометрії та головні приводи для виникнення порушень слуху збігалися з даними, отриманими в інших пацієнтів літнього віку. Але у людей, у яких були різноманітні захворювання, у тому числі серцево-судинні, не було зафіксовано впливу цих недуг на слухову систему.

В останній частині експерименту було поставлено питання про протезування осіб зрілого віку за допомогою слухових апаратів. Дослідженню не вдалося спростувати статистику, характерну для суспільства в цілому. Тільки мала дещиця пацієнтів, що відчуває нагальну потребу в носінні слухових пристроїв, вирішується на їх придбання та носіння. Лише п’ята частина з тих, кому рекомендовані слухові апарати, носить їх. Відсоток пацієнтів, що пройшли слухову реабілітацію в геріатричній клініці, був набагато вищим. Більше третини людей з поганим слухом погодилися на носіння слухових пристроїв.

Базуючись на клінічному досвіді, який доводить, що слухопротезування перебуває на недостатньо високому рівні, вчені прийшли до наступного висновку. Реабілітація комунікаційних здібностей осіб похилого віку вимагає пошуку нових шляхів. Необхідно приділяти більше уваги слуховій терапії та вдосконаленню слухових апаратів. Придушення фонового шуму буде в цьому аспекті превалюючим чинником.

Детальну інформацію можна отримати в колл-центрі нашого ЛОР-центру для дорослих і дітей за номером телефону:

+38097 720 87 11

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *